handbook-pic-1
Flipped Classroom (Lớp Học Đảo Ngược) Và Những Ưu Điểm Tạo Nên Mô Hình Học Tập Thế Hệ Mới
ClockIcon 23/02/2024

Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) là mô hình lớp học đón đầu xu hướng giáo dục cải cách tại Mỹ. Ở Việt Nam, lớp học đảo ngược vẫn là một khái niệm còn mới mẻ nhưng đang dần nhận được sự quan tâm của cả học sinh và