handbook-pic-1
Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề Cuộc Sống Ở Thành Phố
ClockIcon 29/02/2024

Cuộc sống ở thành phố có thể rất đa dạng và khác nhau tùy thuộc vào thành phố và khu vực cụ thể. Tại đây, cuộc sống của người dân có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau, tùy thuộc vào cá nhân và nhu cầu của từng người. V